Okhla Vihar Metro Station

About Delhi Metro Contents

Okhla Vihar Metro Station, Opening Date, Location & Pin Code

Okhla Vihar Station Line : Magenta Line
Okhla Vihar Metro Station Location : Hari Kothi Rd, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi, Delhi 110025
Okhla Vihar Metro Station Owned By : Delhi Metro
Okhla Vihar Metro Station Coordinates : 28.3340°N , 77.1731°E
Okhla Vihar Metro Station Platforms : 2, Side Platform Platform-1 ➠ Botanical Garden Platform-2 ➠Janakpuri West
Okhla Vihar Metro Station Structure : Elevated
Okhla Vihar Metro Station Opening Date : December 25, 2017
Okhla Vihar Metro Station Preceding Station : Jamia Milia Islamia Metro Station
Okhla Vihar Metro Station Following Station : Jasola Vihar Shaheen Bagh Metro Station
Okhla Vihar Metro Station Parking : Available
Okhla Vihar Metro Station Code : NA
Okhla Vihar Metro Station Pincode: 110025