Nearest Railway Station to Lal Bahadur Shastri Marg Mumbai Maharashtra

Sr No. Station Name Station Code Distance Railway Zone Platforms Gates
1 Vidyavihar Railway Station VVH 1 Km Central Line 2 NA
2 Lokmanya Tilak Terminus Railway Station LTT 2 Km Central Line 5 NA
3 Ghatkopar Railway Station GC 2 Km Central Line 4 NA
4 Tilak Nagar Railway Station TKNG 2 Km Harbour Line 2 NA
5 Kurla Railway Station CLA 2 Km Central Line 8 NA
6 Kurla Junction Railway Station CLA 2 Km NA NA NA
7 Chembur Monorail Station NA 2 Km NA NA NA
8 Chembur Railway Station CMBR 2 Km Harbour Line 2 NA
9 VNP And RC Marg Junction NA 3 Km NA NA NA
10 Chunabhatti Railway Station NA 3 Km Harbour Line 2 NA