Sarojini Nagar Metro Station

About Delhi Metro Contents

Sarojini Nagar Metro Station, Opening Date, Location & Pin Code

Sarojini Nagar Station Line : Pink Line
Sarojini Nagar Metro Station Location : Block C, Sarojini Nagar, New Delhi, Delhi 110023
Sarojini Nagar Metro Station Owned By : Delhi Metro
Sarojini Nagar Metro Station Coordinates : 28.5759184°N , 77.1976505°E
Sarojini Nagar Metro Station Platforms : 2, Side Platform Platform-1 ➠ Shiv Vihar Platform-2 ➠ Majlis Park
Sarojini Nagar Metro Station Structure : Underground, Double-track
Sarojini Nagar Metro Station Opening Date : August 6, 2018
Sarojini Nagar Metro Station Preceding Station : Bhikaji Cama Place Metro Station
Sarojini Nagar Metro Station Following Station : INA Metro Station
Sarojini Nagar Metro Station Parking : Available
Sarojini Nagar Metro Station Code : NA
Sarojini Nagar Metro Station Pincode: 110021