Mayur Vihar I Metro Station

About Delhi Metro Contents

Mayur Vihar I Metro Station, Opening Date, Location & Pin Code

Mayur Vihar I Station Line : Blue Line, Pink Line
Mayur Vihar I Metro Station Location : Khudi Ram Bose Marg Mayur Vihar Phase 1 Extension, New Delhi, 110091
Mayur Vihar I Metro Station Owned By : Delhi Metro
Mayur Vihar I Metro Station Coordinates : 28.3617°N , 77.1722°E
Mayur Vihar I Metro Station Platforms : 2, Side Platform Platform-1 ➠ Noida City Centre Platform-2 ➠Dwarka Sector 21
Mayur Vihar I Metro Station Structure : Elevated
Mayur Vihar I Metro Station Opening Date : 12 November 2009 (Blue Line), 31 December 2018 (Pink Line)
Mayur Vihar I Metro Station Preceding Station : Mayur Vihar Extension Metro Station,Pink Line# Hazrat Nizamuddin Metro Station
Mayur Vihar I Metro Station Following Station : Akshardham Metro Station,Pink Line# Mayur Vihar Pocket I Metro Station
Mayur Vihar I Metro Station Parking : Available
Mayur Vihar I Metro Station Code : MVP1
Mayur Vihar I Metro Station Pincode: 201301

Popular Metro Routes From Mayur Vihar I