Kanhaiya Nagar Metro Station

About Delhi Metro Contents

Kanhaiya Nagar Metro Station, Opening Date, Location & Pin Code

Kanhaiya Nagar Station Line : Red Line
Kanhaiya Nagar Metro Station Location : Block F, JJ Colony Wazirpur, Ashok Vihar, New Delhi, Delhi 110034
Kanhaiya Nagar Metro Station Owned By : Delhi Metro
Kanhaiya Nagar Metro Station Coordinates : 28.4057°N , 77.0953°E
Kanhaiya Nagar Metro Station Platforms : Side Platform Platform-1 ➠ Rithala Platform-2 ➠ Dilshad Garden
Kanhaiya Nagar Metro Station Structure : Elevated
Kanhaiya Nagar Metro Station Opening Date : March 31, 2004
Kanhaiya Nagar Metro Station Preceding Station : Inderlok Metro Station
Kanhaiya Nagar Metro Station Following Station : Keshav Puram Metro Station
Kanhaiya Nagar Metro Station Parking : Available
Kanhaiya Nagar Metro Station Code : KN
Kanhaiya Nagar Metro Station Pincode: 110034