Metro Route from Samaypur Badli to Adarsh Nagar

Sr No Station Name Phone No
1 Samaypur Badli
2 Rohini Sector 18
3 Haiderpur Badli Mor
4 Jahangirpuri 8800793121
5 Adarsh Nagar 8800793122

Metro Fare from Samaypur Badli to Adarsh Nagar

Normal Fare From Samaypur Badli to Adarsh Nagar20 Rs.
Concessional Fare From Samaypur Badli to Adarsh NagarNA Rs.
Travel Time From Samaypur Badli to Adarsh Nagar8 Min
First Metro From Samaypur Badli to Adarsh Nagar12:05:00 PM
Last Metro From Samaypur Badli to Adarsh Nagar
Platforms
Getdown