Metro Route from R K Ashram Marg to Okhla N S I C

Sr No Station Name Phone Number
1 R K Ashram Marg 8800793170
2 Rajiv Chowk 8800793133
Interchange
3 Rajiv Chowk 8800793133
4 Patel Chowk 8800793134
5 Central Secretariat 8800793135
Interchange
6 Central Secretariat 8800793135
7 Khan Market 8800793218
8 Jawaharlal Nehru Stadium 8800793219
9 Jangpura 8800793220
10 Lajpat Nagar 8800793221
11 Moolchand 8800793222
12 Kailash Colony 8800793223
13 Nehru Place 8800793224
14 Kalkaji Mandir 8800793225
Interchange
15 Kalkaji Mandir 9205682382
16 Okhla N S I C 9205682381
17 R K Ashram Marg 8800793170
18 Rajiv Chowk 8800793133
Interchange
19 Rajiv Chowk 8800793133
20 Patel Chowk 8800793134
21 Central Secretariat 8800793135
Interchange
22 Central Secretariat 8800793135
23 Khan Market 8800793218
24 Jawaharlal Nehru Stadium 8800793219
25 Jangpura 8800793220
26 Lajpat Nagar 8800793221
27 Moolchand 8800793222
28 Kailash Colony 8800793223
29 Nehru Place 8800793224
30 Kalkaji Mandir 8800793225
Interchange
31 Kalkaji Mandir 9205682382
32 Okhla N S I C 9205682381

Metro Fare from R K Ashram Marg to Okhla N S I C

Normal Fare From R K Ashram Marg to Okhla N S I C40 Rs.
Concessional Fare From R K Ashram Marg to Okhla N S I C30 Rs.
Travel Time From R K Ashram Marg to Okhla N S I C42 Min
First Metro From R K Ashram Marg to Okhla N S I C5:43:00 AM
Last Metro From R K Ashram Marg to Okhla N S I C5:16:48 AM
Platform 3
Get Down Right