Metro Route from R K Ashram Marg to Govind Puri

Sr No Station Name Phone Number
1 R K Ashram Marg 8800793170
2 Rajiv Chowk 8800793133
Interchange
3 Rajiv Chowk 8800793133
4 Patel Chowk 8800793134
5 Central Secretariat 8800793135
Interchange
6 Central Secretariat 8800793135
7 Khan Market 8800793218
8 Jawaharlal Nehru Stadium 8800793219
9 Jangpura 8800793220
10 Lajpat Nagar 8800793221
11 Moolchand 8800793222
12 Kailash Colony 8800793223
13 Nehru Place 8800793224
14 Kalkaji Mandir 8800793225
15 Govind Puri 8800793226
16 R K Ashram Marg 8800793170
17 Rajiv Chowk 8800793133
Interchange
18 Rajiv Chowk 8800793133
19 Patel Chowk 8800793134
20 Central Secretariat 8800793135
Interchange
21 Central Secretariat 8800793135
22 Khan Market 8800793218
23 Jawaharlal Nehru Stadium 8800793219
24 Jangpura 8800793220
25 Lajpat Nagar 8800793221
26 Moolchand 8800793222
27 Kailash Colony 8800793223
28 Nehru Place 8800793224
29 Kalkaji Mandir 8800793225
30 Govind Puri 8800793226

Metro Fare from R K Ashram Marg to Govind Puri

Normal Fare From R K Ashram Marg to Govind Puri40 Rs.
Concessional Fare From R K Ashram Marg to Govind Puri30 Rs.
Travel Time From R K Ashram Marg to Govind Puri37 Min
First Metro From R K Ashram Marg to Govind Puri5:43:00 AM
Last Metro From R K Ashram Marg to Govind Puri5:16:48 AM
Platform 3
Get Down Left