Metro Route from Pratap Nagar to Terminal 1 Igi Airport

Sr No Station Name Phone Number
1 Pratap Nagar 8800793110
2 Shastri Nagar 8800793111
3 Inder Lok 8800793112
Interchange
4 Inder Lok 8800793112
5 Ashok Park Main 8800793204
6 Ashok Park Main 8800793204
7 Satguru Ram Singh Marg NA
8 Kirti Nagar 8800793176
Interchange
9 Kirti Nagar 8800793176
10 Moti Nagar 8800793177
11 Ramesh Nagar 8800793178
12 Rajouri Garden 8800793179
13 Tagore Garden 8800793180
14 Subhash Nagar 8800793181
15 Tilak Nagar 8800793182
16 Janak Puri East 8800793183
17 Janak Puri West 8800793184
Interchange
18 Janakpuri West 8448991356
19 Dabri Mor 8448991355
20 Dashrath Puri 8448991354
21 Palam 8448991353
22 Sadar Bazaar Cantonment 8448991352
23 Terminal 1 IGI Airport 8448991351

Metro Fare from Pratap Nagar to Terminal 1 Igi Airport

Normal Fare From Pratap Nagar to Terminal 1 Igi Airport30 Rs.
Travel Time From Pratap Nagar to Terminal 1 Igi Airport12:45:00 AM
First Metro From Pratap Nagar to Terminal 1 Igi Airport5:27:00 AM