Metro Route from Pratap Nagar to Shastri Nagar

Sr No Station Name Phone Number
1 Pratap Nagar 8800793110
2 Shastri Nagar 8800793111

Metro Fare from Pratap Nagar to Shastri Nagar

Normal Fare From Pratap Nagar to Shastri Nagar10 Rs.
Travel Time From Pratap Nagar to Shastri Nagar2 Min
First Metro From Pratap Nagar to Shastri Nagar5:51:05 AM