Metro Route from Karkar Duma to Noida Sector 15

Sr No Station Name Phone Number
1 Karkar Duma 8800793199
2 Preet Vihar 8800793200
3 Nirman Vihar 8800793201
4 Laxmi Nagar 8800793202
5 Yamuna Bank 8800793165
6 Yamuna Bank 8800793165
7 Akshardham 8800793164
8 Mayur Vihar I 8800793163
9 Mayur Vihar Extention 8800793162
10 New Ashok Nagar 8800793161
11 Noida Sector 15 8800793160

Metro Fare from Karkar Duma to Noida Sector 15

Normal Fare From Karkar Duma to Noida Sector 1520 Rs.
Travel Time From Karkar Duma to Noida Sector 1519 Min
First Metro From Karkar Duma to Noida Sector 156:08:00 AM