Metro Route from Karkar Duma to Mayur Vihar I

Sr No Station Name Phone Number
1 Karkar Duma 8800793199
2 Preet Vihar 8800793200
3 Nirman Vihar 8800793201
4 Laxmi Nagar 8800793202
5 Yamuna Bank 8800793165
6 Yamuna Bank 8800793165
7 Akshardham 8800793164
8 Mayur Vihar I 8800793163

Metro Fare from Karkar Duma to Mayur Vihar I

Normal Fare From Karkar Duma to Mayur Vihar I20 Rs.
Travel Time From Karkar Duma to Mayur Vihar I13 Min
First Metro From Karkar Duma to Mayur Vihar I6:08:00 AM