Metro Route from Karkar Duma to Delhi Gate

Sr No Station Name Phone Number
1 Karkar Duma 8800793199
2 Preet Vihar 8800793200
3 Nirman Vihar 8800793201
4 Laxmi Nagar 8800793202
5 Yamuna Bank 8800793165
6 Indraprastha 8800793166
7 Pragati Maidan 8800793167
8 Mandi House 8800793168
Interchange
9 Mandi House 8800793168
10 ITO NA
11 Delhi Gate NA

Metro Fare from Karkar Duma to Delhi Gate

Normal Fare From Karkar Duma to Delhi Gate20 Rs.
Travel Time From Karkar Duma to Delhi Gate23 Min
First Metro From Karkar Duma to Delhi Gate6:08:00 AM