Metro Route from Dlf Phase 1 to Rohini Sector 18

Sr No Station Name Phone Number
1 NA
2 NA
3 NA
4 NA
5 NA
6 NA
7 NA
8 NA
9 NA
10 NA
11 NA
12 NA
13 NA
14 NA
15 NA
16 NA
17 NA
18 NA
19 NA
20 NA
21 NA
22 NA
23 NA
24 NA
25 NA
26 NA
27 NA
28 NA
29 NA
30 NA
31 NA
32 NA
33 NA
34 NA
35 NA
36 NA

Metro Fare from Dlf Phase 1 to Rohini Sector 18

Normal Fare From Dlf Phase 1 to Rohini Sector 18 Rs.