Metro Route from Akshardham to Karkar Duma

Sr No Station Name Phone Number
1 Akshardham 8800793164
2 Yamuna Bank 8800793165
3 Yamuna Bank 8800793165
4 Laxmi Nagar 8800793202
5 Nirman Vihar 8800793201
6 Preet Vihar 8800793200
7 Karkar Duma 8800793199

Metro Fare from Akshardham to Karkar Duma

Normal Fare From Akshardham to Karkar Duma20 Rs.
Travel Time From Akshardham to Karkar Duma11 Min
First Metro From Akshardham to Karkar Duma6:25:00 AM