Nearest Airports to Lakshmi Narayan Temple Bhopal

Sr No. Airport Name City IATA Code Distance
1 Raja Bhoj International Airport Bhopal BHO 6 Km
2 Devi Ahilya Bai Holkar Airport Indore IDR 109 Km
3 Jabalpur Airport Jabalpur JLR 169 Km
4 Dr Babasaheb Ambedkar International Airport Nagpur NAG 184 Km
5 The Khajuraho Airport Khajuraho HJR 191 Km