Ktcl Online Booking

Ktcl Bus Routes & Timings

Sr No. Route First Bus Last Bus
1 Pune to Goa 18:30 19:45
2 Goa to Pune 17:30 21:00
3 Hyderabad to Goa 17:30 19:30
4 Goa to Bangalore 18:30 20:15
5 Goa to Hyderabad 17:30 18:00
6 Mumbai to Goa 17:30 19:45
7 Bangalore to Goa 19:45 19:45
8 Goa to Mumbai 18:00 20:00
9 Solapur to Goa 20:00 20:00
10 Belagavi to Goa 13:30 16:15

FAQs on Ktcl