Girija Travels Online Booking

Girija Travels Bus Routes & Timings

Sr No. Route First Bus Last Bus
1 Velankanni to Chennai 13:25 13:25
2 Chennai to Velankanni 22:15 22:15
3 Karaikal to Chennai 14:25 14:25
4 Chennai to Pondicherry 18:30 22:15
5 Chennai to Karaikal 22:15 22:15
6 Nagapattinam to Chennai 22:40 22:40
7 Chennai to Nagapattinam 22:15 22:15
8 Chennai to Chidambaram 22:15 22:15
9 Chidambaram to Chennai 15:35 15:35
10 Nagore to Chennai 22:55 22:55

FAQs on Girija Travels